• By -

A brit példa

Az Egyesült Királyság területén többen látogatnak múzeumba, mint sportversenyekre vagy rockkoncertekre – írja a Resource, a Múzeumok, Könyvtárak és Levéltárak Tanácsa a 2002/2003-as tanévet értékelõ beszámolójában. Ez az állítás csak elsõ hallásra tûnik szokatlannak, hiszen a nagy-britanniai múzeumok rengeteg kreatív ötlettel és interaktív látnivalóval csalogatják a látogatókat. Ami annál inkább szükséges, mivel a látogatóknak több
  • By -

Museums and Heritage Show (London, 2004 május 12-13)

Magyarországról a British Council támogatásával hat fiatal múzeumi és örökségvédelmi szakember utazhatott az évente megrendezett kiállításra és szemináriumokra. Vendéglátóik nemcsak az Earl´s Court-ban megrendezett Expo-t mutatták meg nekik, hanem lehetõvé tették a csoport találkozását különbözõ múzeumok igazgatóival, marketingszakembereivel is. Ezeknek a találkozásoknak és magának a Müzeumi és Örökségi Expo-nak a tapasztalatait szeretnénk itt most részletekben
  • By -

Múzeumbarátok nevelése

A Muzeománia Program kulturális örökségünk megismerésére, nemzeti értékeink megbecsülésére nevel; korszerû múzeumhasználatot tanít és élményszerûen kiegészíti a közoktatási rendszer által közvetített alapmûveltségi anyagot. Teszi ezt a hazai múzeumpedagógiában egyedülálló módszerrel: a hétvégeken 4-6 fõs csoportokban, egy állandó múzeumpedagógus vezetõvel nyolc különbözõ múzeumot látogatnak meg a muzeomániás gyerekek egy érdekes, a gyerekek által választható témát körüljárva.
  • By -

Néprajzi játéktanulmányok

A gyermek a nemzet jövõje s nagyrészt rajtunk áll, ezen jövõt a jelennél jobbá, szebbé tenni. Ehhez pedig a lelkes jó példa, a nevelés és tanítás egyéb tényezõin kívül a gyermekek foglalkozásának jótékony befolyásolása s így játékainak ismerete is szükséges½ – írja 1903-ban Hathalmi Gabnay Ferenc, a magyarországi gyermekjátékkincs egyik neves gyûjtõje. Ezzel a mondással
  • By -

Ösztönzés a tanulásra

Az Egyesült Királyság területén többen látogatnak múzeumba, mint sporteseményekre vagy rock koncertekre.½ – írja a Resource, a Múzeumok, Könyvtárak és Levéltárak Tanácsa a 2002-2003-as tanévet értékelô beszámolójában. Ez az állítás csak elsô hallásra tûnik szokatlannak, hiszen a nagy-britanniai múzeumok rengeteg kreatív ötlettel és interaktív látnivalóval csalogatják a látogatókat. Ami annál inkább szükséges, mivel a látogatóknak
  • By -

Rabszolgagálya, gladiátorjáték, mézes bor

Az itt bemutatandó négy személyt elsõsorban az ókori történelem szeretete köti össze. Mindannyian magas színvonalon mûvelik szakmájukat, hobbijukat, így lehetnek lelkes tanítói – a szó tágabb értelmében – a velük kapcsolatba kerülõ gyerekeknek, felnõtteknek. Krizbainé Szabó Éva a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságán dolgozik múzeumpedagógusként, immár közel három évtizede. Lantos Kecskés András lantmûvész, a Pro Musica
  • By -

Történelmi lapozó

Öröm kézbe venni a Dékány Ágoston és Lacza Márta szerzõpáros nevével fémjelzett könyvet, amelyet a százhalombattai Matrica Múzeum és Régészeti Park munkatársai ajánlanak a 8-12 éves gyerekeknek. Elsõsorban azoknak, akik érdeklõdnek a történelem és a régészet iránt, hiszen a szerzõk közel harminc éve dolgoznak együtt a különbözõ régészeti korokkal foglalkozó kutatókkal. Õk készítették például a
  • By -

Néprajz gyerekeknek

Néprajz gyerekeknek Idén elkészült a Néprajzi Múzeum színpompás, rendkívül igényes kiadványa, a Néprajz gyerekeknek címû sorozat elsõ darabja: a Beszédes népviseletek. A gyûrûs lefûzõmappába gyûjthetõ betétlapok anyaga szervesen illeszkedik A magyar nép hagyományos kultúrája címû, tanárok számára összeállított kiállítás-ismertetõvel és munkacsomaggal, illetve részben azonos vele. A népviseleteket bemutató színes képek alatt különféle kérdések találhatók, amelyek
  • By -

Garabonciások

Sokszor mondják, ½ki szelet vet, vihart arat½. Nos, Váradi István, a tizenöt éves Garabonciás Gyermekegyüttes alapítója nem szelet vetett, hanem egy máig is létezõ, sõt egyre színvonalasabb, színesebb történelmi tánc- és pantomimmûsorokat bemutató gyermekcsoport alapjait vetette meg, amely szerte a nagyvilágban mindenütt tapsvihart arat az elragadtatott közönség körében.Az 1988-ban alapított együttest -amely 2001-ben elnyerte a
  • By -

Letűnt korok nyomában

A Százhalombattai Matrica Múzeum és Régészeti Park munkatársai, pontosabban a Holport Ágnes régész vezette szakembergárda a településnek nevet adó százhalmok közül az öt legnagyobb vaskori halomsír feltárásán dolgozott. Egy szinte teljes egészében megmaradt, tölgyfából épített sírkamrát tártak fel, amikor egy tölcséresen szélesedõ folyosóra bukkantak. A gerendapadlózatú, földdel takart sírépítményben egy középkorú férfi hamvait találták. Ez
FEL