Tanulás római emlékeink megismerésével

“Mindig csodálattal töltött el, ahogy a britek kezelik római örökségüket. Kis távolságtartással, de okosan elemezve. Még közelebb hozták az emberekhez a kísérleti régészet feltalálásával. Magyarországon is követik ezt a példát, ahogy azt a szép illusztrációk is mutatják. Érdekes kísérlet tanúi vagyunk: hogyan működik mindez pannoniai műemlékekkel behelyettesítve?

A minap Boldi, az unokám kérdezte, hogy ki találta fel az orgonát? Mondom, azt is a rómaiak. Nagy szemeket meresztett, hogy „nekünk” Aquincumban ilyen is van. Elemezzük mi is e civilizációs korszakunkat, büszkén, okosan, kis távolságtartással. Jó tanulást!” Marton Erzsébet, a MúzeumCafé főmunkatársa

A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Tanulás emléktárgyak, emlékmûvek, emlékhelyek felfedezésével

Bármelyik emlék – egy sír a templomkertben, egy háborús emlékmû a város terén, egy dísztábla a ház falán vagy egy gyászjelentés az újságban – izgalmas nyomozás kezdete lehet. Ennek a könyvnek az a célja, hogy segítse a tanárokat és diákjaikat:

  • különbözõ típusú emlékek felkutatásában, 
  • történetük kibontásában, 
  • történeti-esztétikai elemzésükben, 
  • dokumentálásukban, hogy a késõbbi generációk számára is megõrizzük õket.

Az alábbi anyagok letölthetõ formátumban elérhetõk:

Borító (pdf)
Tartalom (doc)
Bevezetés – a könyv célja (pdf)
Római kor (doc)
Holocaust emlékmûvek (doc)

A könyv elkészítését a Nemzeti Kulturális Alap és a Fõvárosi Önkormányzat Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága támogatta.

Alapítványunk együttmûködött a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával az alábbi kiadványok megjelentetésében:

Múzeumok Mindenkinek Program IV. kötete: Országos múzeumok múzeumpedagógiai kínálata a 2004/2005-ös tanévre

Múzeumok Mindenkinek Program V. kötete: Tanulás tárgyakkal –
Módszertani útmutató múzeumpedagógusoknak és peda-gógusoknak (Fordította és átdolgozta: Miszné Korenchy Anikó)


letölthetõ változat

Tanulás tárgyakkal címû módszertani kézikönyv az English Heritage által kiadott “A Teacher´s Guide to Learning from Objects” (szerzõk: Gail Durbin-Susan Morris-Sue Wilkinson) címû könyve nyomán elkészített és a magyar viszonyokhoz igazott képes könyv. Nemcsak egyszerû fordítás, hiszen a magyar kiadásban szereplõ példák és fotók magyar múzeumokban illetve otthonokban található tárgyakat, örökségi helyszíneket mutatnak be, ezáltal is népszerûsítve azokat a magyarországi tanárok és múzeumpedagógusok, múzeumlátogatók körében.

“Az emberi kultúra története: a tárgyak készítésének, meghonosodásának története.” (Hernádi Miklós) Jelenkori és hajdanvolt társadalmak megismerésében segíthet, ha megismerjük tárgyaikat. Ahhoz, azonban, hogy egy tárgyból olvasni tudjunk, szükségünk van a “látás” képességére. Ez a képesség tanítható és tanulható. Ez a könyv ebben a tanulásban kíván segítséget nyújtani oly módon, hogy rengeteg illusztrációval bemutatja a tárgyak vizsgálatának egy lehetséges menetét, illetve a játékos gyakorlatok során elsajátítható készségeket, amelyek szükségesek egy-egy tárgy vizsgálatához. Tanárok számára külön segítség lehet, hogy a tantervhez kapcsolódó foglalkozásokhoz és múzeumlátogatásokhoz is ad ötleteket, valamint segít átgondolni a tárgyválasztás szempontjait.
Mivel a könyv nemcsak a múzeumokban található ember-alkotta tárgyakkal foglalkozik, hanem a minket körülvevõ, hétköznapi tárgyainkkal is, ezért újszerû felismerésekre juthatunk a gyakorlatok illetve különféle szempontok áttanulmányozása során.
Ajánljuk ezt a könyvet tanároknak, múzeumpedagógusoknak és minden játékos kedvû felnõttnek.

Ezeket a kiadványokat postai úton megrendelhetik a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumi Fõosztályán a 484-7337, 484-7168-as telefonszámokon, illetve személyesen átvehetik a következo múzeumok Közmuvelodési Csoportjainál:

Magyar Nemzeti Múzeum
(1088 Bp., Múzeum krt. 14-16., Tel.: 1 -317-7806)

Magyar Természettudományi Múzeum
(1083 Bp., Ludovika tér 6., Tel.: 1-303-6193)

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
(2001 Szentendre, Sztaravodai út, Tel.: 26-502-522)

FEL