Az Alapítvány tartós közérdekű célja:

A magyarországi múzeumok látogatói kapcsolatainak javítása, a múzeumi mûvelõdés népszerûbbé tétele a látogatók körében.

Az Alapítvány tartós közérdekû célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

 • konferenciákat, tanácskozásokat és mûhelyeket szervez, tart és bonyolít múzeumok, galériák és kiállítóhelyek dolgozóinak és pedagógusoknak, valamint a szakirányú felsõoktatásban résztvevõ hallgatóknak illetve egyes esetekben a képzéseken résztvevõ pedagógusok diákjainak;
 • nyári táborokat és múzeumpedagógiai oktatási programokat szervez, tart és bonyolít múzeumok, galériák és kiállítóhelyek dolgozóinak és pedagógusoknak, valamint a szakirányú felsõoktatásban résztvevõ hallgatóknak illetve egyes esetekben a képzéseken résztvevõ pedagógusok diákjainak;
 • képzéseket és továbbképzéseket szervez, tart és bonyolít múzeumok, galériák és kiállítóhelyek dolgozóinak, valamint a szakirányú felsõoktatásban résztvevõ hallgatóknak és pedagógusok számára szakirányú témákban;
 • képzéseket és továbbképzéseket szervez, tart és bonyolít múzeumi dolgozók, a múzeumokkal foglalkozó non-profit szervezetek dolgozói, a múzeumok baráti körének tagjai illetve a szakirányú felsõoktatásban résztvevõ hallgatóknak valamint pedagógusok számára az európai uniós integrációt segítõ készségek elsajátítására (stratégiai tervezés, projekttervezés és kivitelezés, pályázatírás, önkéntesekkel való foglalkozás stb.);
 • pedagógusok és múzeumi dolgozók számára múzeumi kiadványokat, módszertani és szakmai anyagokat (nyomtatott, illetve audio és video/CD, illetve távoktatási anyagokat) ír, fordít, szerkeszt, rögzít, kiad és forgalmaz;
 • múzeumi anyagokat gyûjt illetve vásárol, amelyekbõl késõbbiekben létrehozza a Múzeumi Információs és Képzési Központot, amely telefonon, személyesen illetve elektronikus és hagyományos levélben információkat ad az érdeklõdõknek a múzeumokat, galériákat, kiállítóhelyeket érintõ kérdésekben, valamint a gyûjtött anyagokat könyvtárrendszerben illetve egy számítógépes adatbázis által bárki által hozzáférhetõvé teszi;
 • igény szerint tanácsadási szolgáltatást nyújt múzeumok, kiállítóhelyek, kiállításszervezõk illetve az oktatás bármely szintjén részvevõk részére a közösen kijelölt témákban. Ezen szolgáltatásokat saját vagy szerzõdéssel alkalmazott munkatársai nyújtják helyszíni látogatás után írásban, telefonon illetve személyesen;
 • információnyújtással (verbális, audiovizuális, audio, elektronikus levél illetve nyomtatott levél, kiadvány, információs anyag formájában) segíti a magyar illetve a külföldi múzeumi szakembereket nemzetközi kapcsolataik kiépítésében;
 • külföldi kutatási és tanulmányi ösztöndíjak felkutatásával, saját kutatási és tanulmányi ösztöndíjak kiírásával, pályázatírással és szakmai gyakorlatok, tanulmányutak és cserelátogatások megszervezésével segíti a magyar illetve a külföldi múzeumi szakemberek tapasztalatszerzését, könnyítve ily módon a magyarországi múzeumok európai uniós integrációját;
 • nyelvtanfolyamokat, nyelvi felméréseket, képzéseket szervez, tart és bonyolít múzeumok, galériák és kiállítóhelyek dolgozóinak a múzeumi szolgáltatások hatékony ellátása illetve a külföldi tendenciák és gyakorlat megismerésének megkönnyítése érdekében;
 • felméréseket és kutatásokat végez vagy végeztet a múzeumok közönségkapcsolatait érintõ kérdésekben;
 • saját vagy ideiglenesen alkalmazott munkatársaival közremûködik kiállítások és figyelemfelhívó kampányok szervezésében.
FEL