• By -

Konzultáció a múzeumok érdekcsoportjaival, közösségeivel

Minden múzeum vagy örökségi helyszín azért dolgozik, hogy a múlt értékeit megõrizze és bemutassa az utókornak. Kinek mutatjuk be tulajdonképpen az értékeinket és milyen céllal? Mennyit tudunk a látogatóinkról és az elzárkózókról, közömbösekrõl, és egyáltalán szükséges-e megismernünk õket? A mai mûhelyen arról beszélgetünk majd, hogy kik is a mi “közösségeink”, azaz a múzeum holdudvarában létezõ
FEL