• By -

Múzeumok és közösségeik

A CETAID (Community Exhibitions as Tools for Adults´ Individual Development/Közösségi kiállítások mint a felnõttek fejlesztésének eszközei) címû Grundtvig projekt záró konferenciájaProjekt szám: 12/0034-G/1130 A PROJEKT: A CETAID (Community Exhibitions as Tools for Adults´ Individual Development/Közösségi kiállítások mint a felnõttek fejlesztésének eszközei) címû két éves Grundtvig Tanulási kapcsolatok projektben magyar, portugál, olasz és brit múzeumok, örökségi helyszínek
  • By -

MÚZEUMOK ÉS KÖZÖSSÉGEIK

Az NKA által is támogatott műhelyünkön nemcsak az Alapítvány nemzetközi projektjében résztvevő magyar résztvevők számolnak be tapasztalataikról, de az alábbi kérdésekre is keressük a válaszokat: Miért érdemes együttműködni a helyi közösségekkel?Miben más a közönségfejlesztés (audience development) és a helyi közösségekkel való együttműködés (community involvement)?Ezek hogyan valósulnak meg magyarországi viszonyok között?Milyen lépcsőfokai vannak a közösségek bevonásának?
  • By -

“Nincs külön világunk” (Mozgássérültek)

Ungvári Mihályné előadása letölthető itt A múzeum önértékelését segítő szempontrendszer letölthető itt Ezen a napon arról beszélgetünk, hogyan tehetjük kellemesebbé mozgássérült embertársaink múzeumlátogatását. Mit is jelent pontosan az akadálymentesítés, amelyrõl törvény is született, de elég döcögõs a gyakorlatba átültetése? Kell-e figyelnünk a kiállításunk berendezésekor a speciális igényeikre? Kellenek-e külön módszerek, amelyekkel segíthetjük õket a kiállításunkon bemutatott
  • By -

“Nincs külön világunk” (Látássérültek)

A múzeum önértékelését segítő szempontrendszer letölthető itt A programot bemutató film indítása itt Ezt a napot annak szenteljük, hogy arról beszélgetünk, hogyan tehetjük kellemesebbé látássérült embertársaink múzeumlátogatását. Milyen infrastrukturális igények merülhetnek fel, amikrõl jó ha tudunk? Milyen megoldásokkal segíthetjük õket a kiállításunkon bemutatott téma befogadásában? Szó esik majd a kiállítási vezetõkrõl és honlapokról is. A mûhelyeken a
  • By -

“Nincs külön világunk!” (Értelmi sérültek)

Nincs külön világunk – sem nekem, sem neked! Együtt élnek itt az emberek a legfiatalabbaktól a legöregebbekig, az egészségesek és a betegek, a szépek és a csúnyák, a lassúak és a fürgék, az okosak és a butuskák. Ki dönti el, hogy én éppen melyik csoporthoz tartozom? A szerelmemnek én vagyok a legszebb, édesanyámnak én vagyok
  • By -

Konzultáció a múzeumok érdekcsoportjaival, közösségeivel

Minden múzeum vagy örökségi helyszín azért dolgozik, hogy a múlt értékeit megõrizze és bemutassa az utókornak. Kinek mutatjuk be tulajdonképpen az értékeinket és milyen céllal? Mennyit tudunk a látogatóinkról és az elzárkózókról, közömbösekrõl, és egyáltalán szükséges-e megismernünk õket? A mai mûhelyen arról beszélgetünk majd, hogy kik is a mi “közösségeink”, azaz a múzeum holdudvarában létezõ
  • By -

Consulting with community groups (Angol nyelvű)

Large or small, museums serve their local community and provide opportunities for learning and enjoyment. But often local people do not visit, because they think they are not interested, or because they will go “next week” – and never go. This workshop looks at ways of consulting with local people to find out their views
  • By -

Szövegelő (Hogyan írjunk érdekes kiállítási szövegeket?)

A tavalyi műhely ismétlése, újragondolva és még több gyakorlattal – haladóknak is! Program Jegyzetek Olvashatósági értékelések Szakirodalom Információ: Miszné Korenchy Anikó, Múzeumok és Látogatók Alapítvány Tel: 30/280-7265 vagy 240-6092 (fax is), E-mail: mlalapitvany@externet.hu A műhelymunkák és konferenciák részei az Alapítvány “Több szem…avagy a Múzeumok nagyobb társadalmi szerepvállalása” címû projektjének, amely az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az
FEL