• By -

Múzeumbarátok nevelése

A Muzeománia Program kulturális örökségünk megismerésére, nemzeti értékeink megbecsülésére nevel; korszerû múzeumhasználatot tanít és élményszerûen kiegészíti a közoktatási rendszer által közvetített alapmûveltségi anyagot. Teszi ezt a hazai múzeumpedagógiában egyedülálló módszerrel: a hétvégeken 4-6 fõs csoportokban, egy állandó múzeumpedagógus vezetõvel nyolc különbözõ múzeumot látogatnak meg a muzeomániás gyerekek egy érdekes, a gyerekek által választható témát körüljárva.
Alapozó programjaikon, amelyeket már középsõ csoportos óvodásoknak is szerveznek, általában egy-két évig vesznek részt a gyerekek, majd speciális és/vagy mini programokban folytatják. A Múzeumvarázs, Mesevilág vagy Valóságmesék címû programok bepillantást nyújtanak a múzeumok kincseibe, kedvet ébresztenek a rendszeres múzeumba járásra, érzékeltetik, hogy a múzeumi tárgyak nem önmagukért valók. A speciális programok, amelyek 7-8 foglalkozás során egy átfogó témát dolgoznak fel, alkalmasak a gyermek érdeklõdésének megfelelõ ismeretek elsajátítására, a valóban élményt jelentõ részvételre. Álljon itt néhány cím kedvcsinálónak: Csak lányoknak! I-II-III. (Leányélet régen, A híres pesti nõ, Nõi fortélyok); Csak fiúknak! I-II-III. (Csodálatos technika); Kultúrtörténeti csemegék; Budavári történetek. A Mini programok, amelyek csak négy foglalkozásból állnak, általában valamilyen különleges témát kínálnak, mint például a Divattörténet; Kalandorok nyomában; Muzsika szárnyán; Vészhelyzetben; Múzeumi mûhelytitkok vagy a Budapest, te csodás!
Minden múzeumtípust bevontak a tevékenységi körükbe: történeti és helytörténeti, régészeti, néprajzi, hittörténeti, természettudományi és mezõgazdasági, mûszaki, kereskedelmi, közlekedési, mûvészeti, alkalmazott mûvészeti és zenei múzeumokat, helytörténeti gyûjteményeket és kiállításokat látogatnak a hozzájuk beiratkozott gyerekekkel.
Az Óbudai Múzeum játékkiállításán vezetett foglalkozáson – amelyen rendszeres módszertani képzésüknek köszönhetõen én is részese lehettem a kutatásnak, felfedezésnek – négy óvodás korú fiú vett részt. A fiúk nemcsak a lányok játékaiba nyerhettek bepillantást egy képzeletbeli sütikészítés erejéig, hanem megismerkedhettek a különbözõ autókkal, fajátékokkal, illetve ólomkatonákkal is. Nagyon tetszett a módszerek változatossága: a kezükkel modellezhették a mozgatható végtagú fajátékok szerkezetét, illetve mozgását, majd ezt mindenki kipróbálhatta egy hasonló típusú mai játékon is. Az ólomkatonák kapcsán elõkerült a dob, és az, ½aki nem lép egyszerre…½ kezdetû énekre a játékos kedvû felnõttekkel együtt menetelhettek a gyerekek.
Vadász Viktornét a program kidolgozóját személyes élményeirõl és a program indulásáról kérdezgetem.
– A Muzeománia Program a Tulipán Pedagógiai Mûhely tevékenységei közül nõtt ki önálló alapítvánnyá. A cél mindkét esetben a tanulási folyamat élvezetesebbé, a témák érdekesebbé tétele és az ismeretek érthetõbb módon való átadása volt. Ennek kitalálásába és vezetésébe magyar-történelem szakos tanárként kezdtem bele, majd múzeumpedagógus diplomát és kulturális menedzseri felsõfokú oklevelet szereztem. 1997-ben a TPM
egyetlen múzeumpedagógusaként még csak két kiscsoporttal kezdtem el látogatni a budapesti múzeumokat.

A foglalkozások nem voltak témákra felfûzve, a látogatások 6-8 múzeumra korlátozódtak. Jelenleg több mint 54 Pest megyei múzeum és kiállítóhely legalább 65 állandó és idõszaki kiállítására látogatunk el évente a bérleti rendszerben beiratkozott 55 csoportnyi gyerekkel. 25 programtípus szerepel a kínálatban, szinte mindegyik korosztályok szerinti bontásban. A csoportok továbbra is 4-6 fõ közöttiek: a bérleti rendszerbõl adódóan összetételük állandó, minden csoport saját múzeumpedagógus vezetõt kap, aki kalauzolja õket a különféle múzeumokban.
Az elmúlt három év során kialakított játékrendszerük segítségével kulturális nagyrendezvényeken, kiállításokon is részt vesznek. 2003-ban a Múzeumok Majálisán közönségdíjat nyertek a ½Legélvezetesebb program½ kategóriában.
Módszerüket szívesen megosztják az érdeklõdõ pedagógusokkal, múzeumi közmûvelõkkel a Legyél a vendégünk! szakmai program és a honlap (www.muzeomania.hu) Módszerízlelgetõ rovata segítségével.

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

FEL