• By -

Konzultáció a múzeumok érdekcsoportjaival, közösségeivel

Minden múzeum vagy örökségi helyszín azért dolgozik, hogy a múlt értékeit megõrizze és bemutassa az utókornak. Kinek mutatjuk be tulajdonképpen az értékeinket és milyen céllal? Mennyit tudunk a látogatóinkról és az elzárkózókról, közömbösekrõl, és egyáltalán szükséges-e megismernünk õket? A mai mûhelyen arról beszélgetünk majd, hogy kik is a mi “közösségeink”, azaz a múzeum holdudvarában létezõ csoportok, hogyan lehet hozzájuk eljutni. Megosztjuk egymással hatékony és kevésbé hatékony módszereinket, hogy tanulhassunk egymás tapasztalataiból, és beszámolunk a témában vezetett fókuszcsoportos beszélgetéseink eredményéről is.

Bevonási létra (letölthető itt)
A sikeres konzultáció – Esettanulmányok és szempontok (letölthető itt)
Konzultációs terv (letölthető itt)
Irodalomjegyzék (letölthető itt)

A mûhelyeken a részvétel ingyenes, de feltételhez kötött. A résztvevõknek a mûhelyt követõ 4 hónapon belül vagy egy közösségi konzultációt (a Konzultáció a múzeumok érdekcsoportjaival, közösségeivel címû mûhely résztvevõinek), vagy egy ún. “fogyatékosügyi audit”-ot kell szervezniük, amelynek eredményeirõl (egy minimum 2 oldalas jelentésben) beszámolnak az Alapítványunknak és a projektet támogató Ökotárs Alapítványnak. Ehhez minden résztvevõ számára telefonos, e-mailes és skype-on történõ konzultációk során igény szerint segítséget nyújtunk szervezetenként legalább négy (4) hónapos idõtartamban, de húsz (20) résztvevõ számára a képzést követõen az általuk szervezett helyi közösségi konzultációkhoz és/vagy fogyatékosügyi felmérésekhez mentori támogatást nyújtunk – személyes facilitálás vagy szakértõi segítség formájában.
A 20 mentori támogatásban részesülõ partner a munka lezárása után, 2012. augusztus 31-ig köteles rövid beszámolót küldeni az Ökotárs Alapítványnak a kapott segítségrõl, az érdekérvényesítési munka folyamatáról és eredményeirõl.

Jelentkezési lap (doc)
Jelentkezési lap (pdf)

További információ és jelentkezés:
Miszné Korenchy Anikó, Tel: 30/280-7265, E-mail: mlalapitvany@gmail.com

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

FEL