• By -

“Családdal a múzeumban” (Rajz- és fotópályázat)

1. A pályázat kiírója: Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2. Pályázati kategóriák
Pályázni három kategóriában lehet:
– Rajz 1. kategória (általános iskola 1-4. osztály)
– Rajz 2. kategória (általános iskola 5-8. osztály)
– Fotó kategória
3. A pályázat formai kritériumai
Pályamunkák beadásának feltétele
A pályázó kizárólag saját eredeti szerzõi alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követõen válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.
Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelõ formátumban való elküldése.
Formai követelmények
Rajzok esetén: a tetszõleges technikával elkészített pályamunkák A/3-as méretben történõ benyújtása.
Fotók esetén: a kiállításkész pályamûvek 20×30 cm-es méretben történõ benyújtása.
A mûvek hátoldalán kérjük feltüntetni a mû szerzõjének nevét korát, városát, valamint a mû címét. Az alkotáshoz kérjük csatolni az alkotó pontos elérhetõségeit (cím, e-mail, telefon), ahová a díjkiosztó pontos idõpontjáról értesítés küldhetõ.

A pályázatok benyújthatók postai úton vagy személyesen az alábbi címen: Múzeumok és Látogatók Alapítvány, c/o Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (1051 Bp. Szent István tér 15.) Kérjük, a borítékon jelöljék a feladót, és írják rá: “Családdal a múzeumban” pályázat!
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 20. 12 óra. Határidõ után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
5. Kik pályázhatnak?
Érvényesen pályázhat:
A rajzpályázaton minden általános iskolai tanuló, korcsoportjának megfelelõen.
A fotópályázaton minden 16. életévét betöltött személy. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes múzeumokban a fotózás csak fotóengedéllyel vagy fotójeggyel lehetséges, errõl bõvebb tájékoztatás található a www.museum.hu oldalon az egyes múzeumoknál.)
6. Nevezési díj: NINCS
7. A nyertesek jutalma: A beérkezett pályamûvek közül kategóriánként az elsõ 3 alkotóját családi múzeumi belépõkkel (Duna Múzeum, Balatoni Múzeum)illetve könyvjutalommal díjazzuk. A pályamûvek kiállításra kerülnek a Múzeumok Majálisa keretében.
8. Határidõk, fontos dátumok:
Pályázat kiírása: 2011. március 25.
Beadási határidõ: 2011. május 20. 12 óra
A pályázat eredményének kihirdetése: 2011. május 21.-én a Múzeumok Majálisán illetve azután az Alapítvány honlapján
9. Értékelés – Zsûrizés
A pályamunkákat a Múzeumok és Látogatók Alapítvány zsûrije bírálja el. A zsûri fenntartja a jogot, hogy az egyes helyezésekben nem hirdet nyertest. Az elbírálás szempontjai:
A fénykép vagy rajz minõsége
Több generáció szerepeltetése a képen
A múzeum profiljához tartozó tárgy, tevékenység megjelenítése
Kompozíció
Életszerûség
10. Szerzõi és felhasználói jogok
A pályázat benyújtói a pályamunkához fûzõdõ szerzõi jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:
A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezõje jogosult a mû nyilvánosságra hozatalára a kiállítás keretében, továbbá a kiállításhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám stb. keretében.
A pályázat benyújtója a pályázaton való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályamûrõl készült reprodukciót könyv és egyéb nyomtatott, illetve elektronikus kiadvány formájában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan idõre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett.
A pályázók által megadott elérhetõségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek nem adja ki.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát – a szerzõi jogra vonatkozó kitételek kivételével – fenntartja.
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályamunkákat nem õrzi meg, nem tárolja, felelõsséget e tekintetben nem vállal.
További információ:
Miszné Korenchy Anikó, 30/280-7265 vagy mlalapitvany@externet.hu

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

FEL