• By -

“Több szem…” A múzeumok nagyobb társadalmi szerepvállalás

Jelenlegi programunk, amely 2010. augusztus 31-ig tart, és amelynek a “Több szem…” nevet (amely utal a “több szem, többet lát ” közmondásra, ugyanakkor képileg megjelenít egy hosszabbodó, mert egyre több szembõl álló láncot is) adtuk, több munkacsomagot foglal magába:
1. a szemléletformálás eszközeként: mûhelymunkákat és ún. infórumokat
2. a szektorok közötti együttmûködés kialakításának elõsegítésére: fókuszbeszélgetéseket a különbözõ érdek-és felhasználói csoportokkal illetve kísérleti projekteket (saját programok megvalósítását valamint külsõk kezdeményezését és kísérését)
3. a további tanulást, fejlõdést megalapozandó: a projektekhez illetve mûhelyekhez kapcsolódó szakirodalmi anyagok, ellenõrzõ listák fordítását, összeállítását és közzétételét Mivel célunk – a szemléletformáláson túl – elsõsorban a praktikus tudnivalók átadása és a mindennapi munka során használható ötletek összegyûjtése és rendszerezése különbözõ aktivizáló feladatokon keresztül, ezért módszereink között gyakran szerepelnek a különféle modellezési és ötletgyûjtési feladatok valamint a kiscsoportos és páros munka, szemléltetés. Mûhelyeinken igyekszünk irodalomjegyzéket a résztvevõk rendelkezésére bocsátani illetve a honlapunkra feltenni, hogy ezáltal elméleti tudásukat is fejleszthessék. A fõ tevékenységünk során átadott szakmai ismeretek hatása és eredménye a résztvevõink által megsokszorozódik, hiszen ha a gyakorlatba átültetik a nálunk tanultakat, akkor közmûvelõdési munkájuk során a résztvevõi létszámunk sokszorosának szerezhetnek maradandó múzeumi élményeket.
Fenti tevékenységeink célja a magyarországi múzeumi szakemberek szemléletének formálása, hogy ezáltal múzeumaik fokozottabban vegyenek részt a helyi társadalmi, szociális és gazdasági fejlesztésben.
A projekt résztvevõi megismerkednek a társadalmi részvétel múzeumok számára lehetséges külföldi és belföldi jó példáival; a gyakorlati mûhelymunkák során elsajátítják a helyi közösségek fejlesztéséhez szükséges készségeket; szektorokon átívelõ új kapcsolatokat alakítanak ki, s ezek alapján innovatív projekteket kezdeményeznek; megismerkednek a helyi fejlesztési prioritásokkal, és munkájukat ezek fényében felülvizsgálják; az elvégzett projektekben kapacitásuk bõvül, ezáltal önbizalmuk is növekszik, és fenntartóiktól való függõségük csökken; az Alapítvány kísérleti projektekjeiben természetbeni támogatáshoz illetve sajtófigyelemhez jutnak.

Konkrét rendezvényeket lásd a Konferenciák/Mûhelyek menüpontban.

A projekt az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az Ökotárs Alapítvány és partnerei támogatásával valósul meg.

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

FEL