• By -

A MÚZEUMOK MINT A KULTÚRÁK KÖZÖTTI PÁRBESZÉD HELYSZÍNEI

1. Célok: A kultúrák közötti párbeszéd egy olyan folyamat, amely különbözõ kulturális háttérrel vagy világnézettel rendelkezõ egyének, csoportok vagy szervezetek közötti nyílt és tiszteletteljes eszmecserét vagy együttmûködést tesz lehetõvé. Céljai között szerepel az egymás szempontjainak és gyakorlatának mélyebb megértése; nagyobb részvétel valamint szabadabb és tudatosabb döntések; az egyenlõség elõtérbe helyezése és a kreatív alkotó folyamatok bátorítása. (Az EU és az Európa Tanács hivatalos dokumentumaiból)

2. Módszertan: A MAP for ID projekt az alábbi tevékenységekkel támogatja a múzeumokat, amelyek interkulturális projekteket szeretnének kifejleszteni:
– egy kutatócsoport létrehozása, amelyben a projektben részt vevõ múzeumok összegyûjtik és elemzik a jó példákat, hogy kiválasszák azokat az elemeket, amelyeket átvehetõnek és mások számára is ajánlhatónak tartanak.

– a kutatás eredményeinek megosztása európai múzeumi szakemberekkel egy jelentésben illetve egy konferencián (2008. június 10. – Bologna, Olaszország)

– a bevont esernyõszervezetek segítségével az eredmények további terjesztése és 25 olyan új kísérleti projekt kezdeményezése helyi, regionális vagy országos szinten, amelyek a kutatócsoport által megfogalmazott ajánlásokat átültetik a gyakorlatba.

– a 25 kísérleti projekt eredményeinek az elemzése és terjesztése egy zárókonferencián (2009. október 14-16. – Madrid, Spanyolország)

– egy új kézikönyv kiadása “Múzeumok és a kultúrák közötti párbeszéd” címmel.

3. Kísérleti projektek
A partner országok (Olaszország, Hollandia, Spanyolország és Magyarország) múzeumai pályázhatnak a kísérleti projektek megvalósítására. Minden kísérleti projekt jelen lesz a madridi zárókonferencián és belekerül a kézikönyvbe. A kísérleti projekteket megvalósítók kutathatnak és/vagy kísérletezhetnek az általuk választott témában, amelyekhez néhány javaslat:

– Nyelvtanulás a múzeumokban: múzeumok, amelyek bátorítják a nem anyanyelvû felhasználókat, bevándorlókat, hogy tárgyaikon keresztül ismerkedjenek a befogadó ország nyelvével és kulturájával.
– Interpretáció: amely (f)elismeri a különbözõ kultúrájú emberek számára egy-egy tárgy által közvetített sokféle jelentést; amely a kulturálisan és/vagy vallásilag érzékeny témák értelmezését és bemutatását a különbözõ, érintett (kisebbségi) csoportokkal való konzultációk során alakítja ki.
– Eltérõ nézõpontok: Múzeumok, amelyek beismerik, hogy általában a domináns kultúra szempontjait képviselik, kísérletet tesznek, hogy új szemszögbõl vagy a helyi kisebbségek szempontjait figyelembe véve mutatják be a történeteket, “felhangosítva” ezáltal ezeket a történeteket, csoportokat.
– Történetek gyûjtése és elmesélése: Az élettörténetek mint immateriális örökség gyûjtése során a különbözõ kultúrához tartozó látogatócsoportok közötti vagy a generációk közötti párbeszéd bátorítása
– Interkulturális képességek fejlesztése a múzeumi munkatársak körében: Mivel a kultúrák közötti párbeszéd elsõsorban a múzeum munkatársainak a képességén és tehetségén múlik, elõ kell segíteni, hogy a munkatársak interkulturális kompetenciái és kommunikációs valamint a partnerségi kapcsolatok kialakításához szükséges képességei fejlõdjenek.

4. Az elnyerhetõ támogatás mértéke és formája
A pályázaton megfelelõ mértékû önrész megléte esetén összesen 20.000 Euró osztható szét, amelybõl egy-egy pályázó minimum 300 ezer és maximum 1 millió Ft támogatást nyerhet el a 2008. szeptember 15. és 2009. június 31. között megvalósítandó programjára, amelynek további feltételei a pályázati útmutatóban találhatóak. A pályázatot benyújtó és támogatásra kiválasztott programok megvalósítói csak a támogatási szerzõdés aláírása után kezdhetik meg a pályázati program megvalósítását.

5. A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be az országos, megyei, önkormányzati és magán múzeumok valamint örökségi helyszínek illetve az ezek munkáját támogató – 2006. január 1. elõtt nyilvántartásba vett – közhasznú szervezetek.

6. A benyújtás módja
A pályázatot 2 példányban (ajánlott küldeményként) a mellékelt adatlapon és ugyanakkor elektronikus úton is az mlalapitvany@externet.hu címen kérjük benyújtani.

Adatlap letöltése

Útmutató letöltése

Felhívás letöltése

7. Beérkezési határidõ: 2008. augusztus 11. 24 óra

8. További információ és a pályázatok beküldési címe:
Múzeumok és Látogatók Alapítvány
Miszné Korenchy Anikó
Honlap: www.mlalapitvany.hu
E-mail: mlalapitvany@externet.hu
Tel: 30/280-7265 vagy 1 240-6092

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

FEL