PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK

AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
PROJEKTEK
HÍREK, AKTUALITÁSOK
Pályázati információk
INTERAKTÍV ÖTLETEK
HASZNOS LINKEK
ENGLISH

Partnereink:
IT partnerünk:
CENTER.HU Kft.


Az Alapítvány működését 2006 és 2010 között az NCA támogatta.
Studio1 Kft.

"Családdal a múzeumban" (Rajz- és fotópályázat)
[ 2011-03-25 ]
 
1. A pályázat kiírója: Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2. Pályázati kategóriák
Pályázni három kategóriában lehet:
- Rajz 1. kategória (általános iskola 1-4. osztály)
- Rajz 2. kategória (általános iskola 5-8. osztály)
- Fotó kategória
3. A pályázat formai kritériumai
Pályamunkák beadásának feltétele
A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.
Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formátumban való elküldése.
Formai követelmények
Rajzok esetén: a tetszőleges technikával elkészített pályamunkák A/3-as méretben történő benyújtása.
Fotók esetén: a kiállításkész pályaművek 20x30 cm-es méretben történő benyújtása.
A művek hátoldalán kérjük feltüntetni a mű szerzőjének nevét korát, városát, valamint a mű címét. Az alkotáshoz kérjük csatolni az alkotó pontos elérhetőségeit (cím, e-mail, telefon), ahová a díjkiosztó pontos időpontjáról értesítés küldhető.

A pályázatok benyújthatók postai úton vagy személyesen az alábbi címen: Múzeumok és Látogatók Alapítvány, c/o Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (1051 Bp. Szent István tér 15.) Kérjük, a borítékon jelöljék a feladót, és írják rá: "Családdal a múzeumban" pályázat!
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 20. 12 óra. Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
5. Kik pályázhatnak?
Érvényesen pályázhat:
A rajzpályázaton minden általános iskolai tanuló, korcsoportjának megfelelően.
A fotópályázaton minden 16. életévét betöltött személy. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes múzeumokban a fotózás csak fotóengedéllyel vagy fotójeggyel lehetséges, erről bővebb tájékoztatás található a www.museum.hu oldalon az egyes múzeumoknál.)
6. Nevezési díj: NINCS
7. A nyertesek jutalma: A beérkezett pályaművek közül kategóriánként az első 3 alkotóját családi múzeumi belépőkkel (Duna Múzeum, Balatoni Múzeum)illetve könyvjutalommal díjazzuk. A pályaművek kiállításra kerülnek a Múzeumok Majálisa keretében.
8. Határidők, fontos dátumok:
Pályázat kiírása: 2011. március 25.
Beadási határidő: 2011. május 20. 12 óra
A pályázat eredményének kihirdetése: 2011. május 21.-én a Múzeumok Majálisán illetve azután az Alapítvány honlapján
9. Értékelés - Zsűrizés
A pályamunkákat a Múzeumok és Látogatók Alapítvány zsűrije bírálja el. A zsűri fenntartja a jogot, hogy az egyes helyezésekben nem hirdet nyertest. Az elbírálás szempontjai:
A fénykép vagy rajz minősége
Több generáció szerepeltetése a képen
A múzeum profiljához tartozó tárgy, tevékenység megjelenítése
Kompozíció
Életszerűség
10. Szerzői és felhasználói jogok
A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:
A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezője jogosult a mű nyilvánosságra hozatalára a kiállítás keretében, továbbá a kiállításhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám stb. keretében.
A pályázat benyújtója a pályázaton való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót könyv és egyéb nyomtatott, illetve elektronikus kiadvány formájában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett.
A pályázók által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek nem adja ki.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát - a szerzői jogra vonatkozó kitételek kivételével - fenntartja.
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályamunkákat nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.
További információ:
Miszné Korenchy Anikó, 30/280-7265 vagy mlalapitvany@externet.hu
vissza