UNIÓS PROJEKTEK

AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
PROJEKTEK
Szakembercserék
Konferenciák/Műhelyek
Uniós projektek
Publikációk
Online kérdőív
Módszertani könyvek
Könyvtár
Tanácsadás
HÍREK, AKTUALITÁSOK
INTERAKTÍV ÖTLETEK
HASZNOS LINKEK
ENGLISH

Partnereink:
IT partnerünk:
CENTER.HU Kft.


Az Alapítvány működését 2006 és 2010 között az NCA támogatta.
Studio1 Kft.

Kultúrák közötti párbeszéd a múzeumokban (MAP for ID)
[ 2008-12-04 ]
 

Szélesség:850Magasság:945

A bolognai székhelyű Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali Regione Emilia-Romagna által vezetett konzorcium „A múzeumok mint az interkulturális párbeszéd helyszínei" című programjával 2007 őszén elnyerte az Európai Unió Lifelong Learning Programjának a támogatását. (MAP for ID: Museums as Places for Intercultural Dialogue - Projekt szám: 134603-LLP-1-2007-1-IT-GRUNDTVIG-GMP; szerződésszám: 2007-3568/001-001)
A projekt célja, hogy segítsen a múzeumoknak a kultúrák közötti párbeszéd helyszínévé válni, illetve az őket körülvevő társadalom / helyi közösség életében még aktívabb szerepet vállalni.

Konkrét tevékenységek:
• A projektben résztvevő múzeumok és oktatási szervezetek (British Museum-UK, Museo de America-SP, Chester Betty Library-IRL, Museo degli Sguardi-IT, Amitié srl-IT) vezetésével kutatjuk a téma minden aspektusát, összegyűjtjük az európai jó példákat és elemezzük őket, hogy mások számára is alkalmazható ajánlásokat alakítsunk ki.
• A kutatás eredményeinek a terjesztése a projektben résztvevő esernyőszervezetek (Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali Regione Emilia-Romagna-IT, Múzeumok és Látogatók Alapítvány-HU, Torino Önkormányzatának Kulturális Örökség Oktatási Osztálya-IT, Stichting Imagine Identity and Culture-NL) segítségével; valamint mnimum 24 kísérleti projekt kezdeményezése, amelyekben a kiválasztott múzeumok a kutatás által kidolgozott eredményeket és ajánlásokat átültetik a gyakorlatba.
• A kísérleti projektek eredményeinek további terjesztése egy zárókonferencián, amelyen bemutatjuk a projekt eredményeképpen elkészülő „Múzeumok és a kultúraközi párbeszéd" című kézikönyvet.
A két éves projekt teljes költségvetése: 384.002 Eur, amelyből Magyarországra 39.226 EUR jut. Ennek a 75 %-át teszi ki a közösségi finanszírozás, azaz Magyarország Alapítványunkon keresztül 29.419 EUR támogatáshoz juthat, amennyiben sikerül hozzáadni a 9.807 EUR (azaz 2,5 millió Forintnyi) önrészt. Ebből a pénzből 20.000 EUR közvetlenül kiosztásra kerül az alábbi 6 magyar múzeum között, amelyek a kísérleti programokat bonyolítják.

A projekt honlapja: www.mapforid.it


Kísérleti projektek Magyarországon
A Múzeumok és Látogatók Alapítvány koordinálásával

Angyalföldi underground --- XIII. kerületi Közművelődési Nonprofit Kft - Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
Budapest XIII. kerületi, adott időben, meglévő graffitijeinek fotódokumentációs átmentése. Ezek egy részének kiállításon történő bemutatása, mint a szubkultúra és az ún. domináns kultúra közti párbeszéd.
Projektfelelős: Maczó Balázs E-mail: balazsmaczo1981@yahoo.com Tel: 06-30/453-3693


A Munkácsy-trilógia és közön(s)ségei --- Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága – Déri Múzeum
A Déri Múzeum Munkácsy-terme (valamint a festmények és a festőművész) egymással ellentétes látogatói-befogadói magatartást vált ki, ill. e kultikusnak is nevezett térnek egymástól jelentősen eltérő elvárásnak kell megfelelnie. Célunk, hogy a nézőpontok különbözőségét tudatosítsuk és elősegítsük a különböző nézetek képviselői közötti megértést.
Projektfelelős: Lakner Lajos és Fodor Éva E-mail: lalakner@enternet.hu Tel:06-52-417-560


Gyűjtemények gyűjteménye ---Vasi Múzeumbarát Egylet
A projekt célja olyan múzeumi események, nonformális és informális tanulási helyzetek létrehozása, melyek a különféle gyűjtemények keletkezését életrajzi aspektusból értelmezik és a generációk közötti párbeszéd tárgyává teszik. Konkrét célja egyrészt a projektrésztvevőkkel közösen a gyűjtés eltérő folyamatainak feltárása és dokumentálása, másrészt az így nyert eredményeket hasznosítva, egyes magángyűjtők bevonásával a múzeum közösségi térré, egyfajta találkozási hellyé való alakítása. A projekt a generációk közötti dialógus megteremtésén túl szakmai kapcsolatok (gyűjtők – múzeumi szakemberek – múzeumbarátok) kialakítására is törekszik, mely a felnőtt aktív résztvevők személyes fejlődését, szakismeretekben való elmélyülését is segíti.
Projektfelelős: Tóth Kálmán és Illés Péter E-mail: titkar@muzeumbarat.hu; illesp@freemail.hu
Tel: 36 30 97 33 328


Kontaktzóna – interkulturális dialógus és együttműködés --- Néprajzi Múzeum
A Néprajzi Múzeum dialógust kezdeményez Budapesten élő, különböző országokból érkező migránsok, illetve a múzeum munkatársai közt. A projekt során a migránsok megismerik azt a képet, amelyet a múzeum az ő kultúrájukról kialakított, illetve a muzeológusok megismerik a migránsok mai személyes életvilágát, kortárs kultúráját. A projekt célja készség- és közösségfejlesztés (kommunikációs készségek fejlesztése, előítéletekkel szembeni tudatosság növelése) a non-formális tanulás módszereivel.
Projektfelelős: Vörös Gabriella, Kemény Márton, Vörös Júlia
E-mail: voros.gabi@neprajz.hu; kemenym@neprajz.hu; bolt@neprajz.hu Tel: 06-1/473-2406


MOSOLY – a legrövidebb út a látogatóbarát múzeumhoz --- Szépművészeti Múzeum
Olyan példaértékű frontszemélyzet -, elsősorban teremőrképzés megvalósítása -, mely három pilléren nyugodva (kommunikációs tréning, angoloktatás és intézményi/gyűjteményi alapismeretek) más magyarországi, vagy közép-kelet-európai múzeumok számára jól és könnyen hasznosítható tananyag-, módszertan- és tapasztalatgyűjtemény kidolgozására is lehetőséget ad a látogatóbarát múzeum kritériumainak megvalósítása érdekében.
Projektfelelős: Csordás Izabella E-mail: izabella.csordas@szepmuveszeti.hu
Tel: 36-1- 428-2067


Több, mint élettörténetek. Sorsok." --- Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága – Janus Pannonius Múzeum
A magyarországi németség kollektív büntetése a második világháború utáni években, baranyai visszaemlékezések és tárgyak tükrében. Élettörténetek gyűjtése egyetemisták bevonásával és ezekből illetve az idevonatkozó tárgyi anyagból kamarakiállítás és tájékoztató anyag összeállítása.
Projektfelelős: Walterné Müller Judit E-mail: wmuller.judit@jpm.hu Tel: 30/539 80 55


Az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás keretprogramjának a támogatásával -
a "2008 – A kultúrák közötti párbeszéd európai éve" kezdeményezéshez kapcsolódva

Szélesség:160Magasság:120
vissza