PUBLIKÁCIÓK

AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
PROJEKTEK
Szakembercserék
Konferenciák/Műhelyek
Uniós projektek
Publikációk
Online kérdőív
Módszertani könyvek
Könyvtár
Tanácsadás
HÍREK, AKTUALITÁSOK
INTERAKTÍV ÖTLETEK
HASZNOS LINKEK
ENGLISH

Partnereink:
IT partnerünk:
CENTER.HU Kft.


Az Alapítvány működését 2006 és 2010 között az NCA támogatta.
Studio1 Kft.

Museums and Heritage Show
(London, 2004 május 12-13)
[ 2004. szeptember - Múzeumi Hírlevél ]
 

Magyarországról a British Council támogatásával hat fiatal múzeumi és örökségvédelmi szakember utazhatott az évente megrendezett kiállításra és szemináriumokra. Vendéglátóik nemcsak az Earl´s Court-ban megrendezett Expo-t mutatták meg nekik, hanem lehetővé tették a csoport találkozását különböző múzeumok igazgatóival, marketingszakembereivel is. Ezeknek a találkozásoknak és magának a Müzeumi és Örökségi Expo-nak a tapasztalatait szeretnénk itt most részletekben megosztani.

Értékek értékesítése a múzeumokban

A múzeumok értékörző és értékteremtő funkciója megkérdôjelezhetetlen. Az egyedi és pótolhatatlan tárgyak, a kutatásokhoz másutt meg nem található  forrásdokumentumok, az egyszeri időszaki kiállítások és a látogatás feledhetetlen élménye mind-mind értékes és hasznos a társadalom egésze és az egyén számára. Ám az talán kevésbé kézenfekvô, hogy e rengeteg érték nem feltétlenül csupán "eszmei"; hanem kézzelfogható hasznot is hozhat a múzeum számára. Ma, amikor múzeumaink fenntartása - a forráshiány, az ingyenesség vagy az alacsony látogatottság miatt - napi probléma, érdemes újabb forrásteremtô, profit-szerzô lehetôségeket keresni. Természetesen úgy, hogy a múzeum alapfunkcióit, társadalmi és kulturális feladatait sose tévesszük szem elôl. Az alábbiakban három londoni múzeum példája szolgál ehhez hasznos ötletekel.

A londoni Természettudományi Müeum (Natural History Museum) nemcsak izgalmas és interaktív kiállításairól, hanem a múzeumban folyó sokoldalú kutatómunkáról is híres. A világszerte ismert és elismert kutatók szaktudását kínálja külső partnereknek a múzeum mellett létrehozott tanácsadó cég, az NHM Consulting. A több mint 60 ország tudományos kísérleteinek  anyagához való hozzájutás lehetősége, a mintegy 300, a maga tudományágában vezető, multidiszciplináris csapatokban dolgozó kutató, a múzeum egyedülálló könyvtárában és adattárában megtalálható forrásanyag és nem utolsósorban az intézményi háttér által biztosított jogi-pénzügyi-működési garancia teszi vonzóvá és versenyképessé a céget. Az NHM Consulting tobb témakörben nyújt tanácsadói szolgáltatást, elsősorban környezet-felmérési és környezetvédelmi területen (biodiverzitás, biogyógyászat, tengeri és tengerparti környezeti felmérés, édesvízi és szárazföldi környezeti felmérés, olajkitermelés, bányászat, hulladékgazdálkodás és környezeti rehabilitáció), felkínálja laboratóriumai analitikai lehetőségeit, és kifejezetten a múzeumokat célozza gyűjtemény-menedzsment tanácsadói tevékenységével. Ügyfelei között van a British Gas, az Európai Bizottság, a malajziai kormány és a brit mezôgazdasági minisztérium is. A tanácsadói tevékenység nem csak a múzeum bevételéhez járul hozzá, de szélesebb körben teszi ismertté a múzeumban folyó kutatói munkát, annak környezeti és társadalmi hasznosságát. Ezáltal a Természettudományi Múzeum intézményi ismertsége és elismertsége is nô, és mind a fenntartó, mind az állampolgárok elôtt indokolttá válik a múzeum hatalmas beruházással járó bôvítése, a Darwin Centre elmúlt évben felépült elsô és jelenleg épülô második fázisának kialakítása.

Más oldalról közelít a British Museum kereskedelmi igazgatója. A Museum and Heritage Show-n elhangzott előadásában Kate Channing azokat a lehetőségeket vette számba, amelyekkel egy ingyenes - de akár belépődíjas - múzeum a látogatóitól pénzt szerezhet. A vendéglátóhelyek, múzeumi boltok üzemeltetéséből, a kiadványok megjelenésén, az ajándéktárgyak megtervezésén és forgalmazásán át a termek, épületek bérbeadásáig sorolta a gyakorlatban kipróbált, szinte mindenütt alkalmazott módszereket, kiemelve az előnyöket, és rámutatva az esetleges buktatókra. Külön hangsúlyozta az egyedi termékek és a látogatói, fogyasztói szokások vizsgálatának fontosságát. A British Museum-ban külön részleg foglalkozik az ún. kereskedelmi tevékenységgel, munkatársai nem tudományos, hanem értékesítési, kereskedelmi végzettségűek. A szakértelem és az átgondolt látogató/fogyasztó-orientált termékpolitika az ingyenes belépés ellenére is jelentős bevételt biztosít a múzeumnak.

A London´s Transport Museum olyan egyedi lehetőség birtokában van, melynek okos és körültekintő hasznosítása egyszerre szolgálja a társadalmi fontosság erősítését és a látogatók fogyasztói igényeit. A részben városi fenntartású intézmény a Londoni Közlekedési Társaság (Transport of London) Kommunikációs és Közönségszolgálati Igazgatósága részeként múködik. Szinte mindenütt jelen van Londonban: a londoni metrótérkép jogtulajdonosaként szerepel valamennyi metrótérképes kiadványon. Ebből és a londoni metró logóját, desigját felhasználó - a múzeumi boltban és az ajándékboltokban London-szerte kapható - ajándéktárgyakból a múzeumnak jelentős jogdíjbevétele van.

Természetesen a fenti példák egyike sem ültethető át egy-az-egyben a hazai viszonyokra. Arra azonban kiválóan alkalmasak, hogy a saját lehetőségeinket végiggondolva máshogy nézzük a múzeumokban őzött értékekre. Az egyre többet emlegetett változó látogatói szokások kihívásaira és a fenntartói-finanszírozói oldal megváltozott elvárásaira a "kulturális fogyasztók" igényeit figyelemmel kísérve, saját értékeink új típusú hasznosításával, sokoldalú értékesítésével is felelhetünk.

Bárdi Edit, programmenedzser
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Értékesítési csoport


Önkéntesek, interaktivitás, látogatóvizsgálat

Nemcsak a tárgyak és információk lehetnek értékesek, de az emberi tudás és tapasztalat is felfogható kiaknázható kincsesbányaként. Megdöbbentő volt hallani, hogy van olyan múzeum Angliában (például a London´s Transport Museum), ahol több önkéntes segíti a munkát, mint ahány fizetett alkalmazott. Az ön-kéntesekről szóló előadások fel-hívták a figyelmet arra, hogy az önkéntes és a baráti kör nem teljesen ugyanaz, bár vannak átfedések, hiszen aki már dolgozott a múzeumért, az szívesen áldoz pénzt is a múzeum ügyeinek megvalósítására. Liz Hill és Brian Whitehead akik a The Complete Membership Handbook címmel publikálták az önkéntesség témájában végzett adatgyűjtésük és kutatásuk eredményeit, két csoportra bontva jól összefoglalták az önkéntesek és adakozók motivációit.

Az ún. adakozók az önmegbecsülés, munkaképességük fejlesztése, illetve a nyilvános elismerés kedvéért, vagy ideológiai meggyőződésből adakoznak, illetve társadalmi kapcsolatok megnyerése, álmaik megvalósítása, befolyás gyakorlása; esetleg egy szolgáltatás elvesztésének félelme miatt támogatják a közelükben levő múzeumot, vagy csak egyszerűen úgy érzik, tartoznak ennyivel a múzeumnak.

A másik csoportnál - az ún. hasznot húzóknál -, inkább az a hangsúlyosabb, hogy mit kaphatnak mindezért cserébe: státuszt, pénzügyi vagy egyéb előnyöket, társadalmi kapcsolatokat, illetve lehetőséget befolyásuk gyakorlására.

A könyv szerzői hangsúlyozták, hogy ha múzeum megtalálja a két csoport közötti egyensúlyt, azaz mindkettőből közel azonos számú embert toboroz, akkor jó a segítők és a múzeum kapcsolata. De a jó működéshez az is szükséges, hogy mindkét oldal felelősséget vállaljon a másik céljának megvalósításáért, elismerjék egymás értékeit (nyilvánosan kimondva, meg is köszönve!), legyenek nyitottak a változásra, és nagyon jól tudjanak egymással kommunikálni. Csak így nyerhet a múzeum készséges segítőket, pénzbeli támogatókat és "követeket", akik képviselik a múzeum érdekeit bárhova is kerüljenek.

Az interaktivitásról szóló előadók egyike megjegyezte, hogy kíválóan összefoghat az is egy múzeumi baráti kört, ha olcsón összebarkácsolható eszközöket, kiállítási részeket készítenek a múzeumnak. A kis költségvetésből megvalósítható, felfedezésre buzdító eszjözöket előállító cég vezetője, Richard Ellam, kiemelte,  hogy az interaktív részletek nem arra szolgálnak, hogy elfedjék egy-egy kiállítás gyenge pontjait, illetve nem célszerű ezeket a szponzorok csábítására beiktatni. Jó ha tudatában vagyunk az interaktivitás előnyeinek és hátrányainak - mondta. Ha már interaktív részeket akarunk elhelyezni kiállításainkban, fontoljuk meg a következőket: az interaktív részletek alkalmasak annak bemutatására, hogy egy eszköz hogyan működik, vagy egy természeti jelenség miképpen zajlik. Jók továbbá az eredeti tárgyak ellenőrzött kipróbálására, és minden korosztálynak lehetőséget nyújtanak a játékos formában való tanulásra.
Ám a tervezésbe célszerű - kezdetektől - bevonni a kivitelezőt, és hallgatni kell a tanácsaira, hiszen így sokszor pénzt spórolhatunk meg.

Praktikus, ha olyan elemek épülnek be, amelyeknek javítását maguk is elvégezhetik a múzeum dolgozói.

A kész kiállítást a látogató teszteli a legjobban, ezért fontos a látogatók módszeres vizsgálata - érvelt a Látogató Vizsgálati Csoport (Visitor Studies Group) tanácsadója Anrew McInyre (Újszerű látogatóvizsgálati módszerekről szóló előadásában).

A múzeumlátogatás okait csoportosítva megdöbbenve tapasztalták, hogy az a Maslow-piramis szerint elégíti ki az emberek szükségleteit.

A legtöbben a társadalmi érintkezés vagy időtöltés helyszínéül választják a múzeumot, s csak néhányan vannak, akik a lelki feltöltődésért mennek - elsősorban a képzőművészeti - kiállításokra. Ha nemcsak a látogatás okaira vagyunk kíváncsiak, de szeretnénk azt is megtudni, hogy látogatóink elvárásai mennyire telejsültek - mennyi időt töltöttek ott, bejárták-e a kiállítás összes részét, használták-e a térképet, költöttek-e pénzt a múzeumban -, akkor használhatjuk a bonyolultabb, a látogatót rajzolásra, jegyzetelésre késztető vizsgálati formákat.

Például az elvárás-térképet, területbejárási-térképet, vagy magunk figyelhetjük meg a családok viselkedését és jegyzetelhetünk, illetve töltögethetjük ki az ún. lekötési táblázatot (melyik tárló mennyire köti le a látogatók figyelmét).

A terület bejárási térkép gyakorlatilag egy alaprajz, amelyben a látogató bejelöli az útvonalat, amit bejárt, s azt beszámozva megjegyzésekkel is ellátja: "itt eltévedtem, unalmas volt a felirat" stb. A látogató részletes megjegyzései nemcsak arról rajzolnak árnyalt képet, hogy a kiállítás egyes részei mennyire használhatóak, hanem az eredményeket összesítve - esetleg százalékokra átfordítva, néhány idézetet felhasználva - szempontokat, nyomatékos érvet, s ezáltal jelentős segítséget adhatnak következő kiállításunk megtervezéséhez és a pénz megszerzéséhez.

Minden előadáson és látogatáson szembesültem avval, hogy az együttműködés, egymás meghallgatása - történjék ez a múzeumon belül, a közös célért dolgozók között, akár a múzeum és látogatói illetve egyéb köréjük szerveződő érdekcsoportok között -, annak ellenére, hogy kiemelkedően idő- és munkaigényes tevékenység, mégis megéri a fáradságot, mert addig nem is remélt értékeket hozhat felszínre.


Miszné Korenchy Anikó
Múzeumok és látogatók alapítvány

Angol nyelvű a show-n elhangzott előadások:
Hands on for less
Good Interactivity
Volunteers notes
Through Visitor´s Eyes
Marketing Matters
A show programja
vissza