PUBLIKÁCIÓK

AZ ALAPÍTVÁNYRÓL
PROJEKTEK
Szakembercserék
Konferenciák/Műhelyek
Uniós projektek
Publikációk
Online kérdőív
Módszertani könyvek
Könyvtár
Tanácsadás
HÍREK, AKTUALITÁSOK
INTERAKTÍV ÖTLETEK
HASZNOS LINKEK
ENGLISH

Partnereink:
IT partnerünk:
CENTER.HU Kft.


Az Alapítvány működését 2006 és 2010 között az NCA támogatta.
Studio1 Kft.

Múzeumok a köz művelődéséért
[ 1999-11-19 - Köznevelés - MISZNÉ KORENCHY ANIKÓ ]
 
Vajon érdeke-e a társadalomnak, a kormánynak a múzeumok közművelői munkájának fejlesztése? Érdeke-e a múzeumi közművelőknek a pedagógusok bevonása a múzeumi munkába? És vajon érdeke-e a pedagógusoknak a múzeumlátogatás, a múzeumok oktatásban, nevelésben való felhasználása? - ezeket a kérdéseket feszegette az október 25-27. között Budapesten, a Mezőgazdasági Múzeumban és a Csillebérci Ifjúsági és Szabadidőközpontban megrendezett nemzetközi múzeumpedagógiai konferencia, amelynek első napján mintegy 250-en, a második és harmadik napján pedig 160-an vettek részt.
A rendezvény szervezői - a Pulinszky Társaság, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és a Found for Arts and Cultura in Central and Eastern Europe - elnyerték Hámori József és Pokorni Zoltán miniszter urak fővédnök-ségét és minisztériumaik, valamint Budapest Város Önkormányzata Oktatási Bizottságának és az ICOM Magyar Tagozatának támogatását is. A jól tagolt, tartalmas program a következő témákat tartalmazta: Minisztériumok, múzeumok és iskolák a köz művelődéséért" Múzeumpedagógia Európában és a tengeren túl Aktuális témák, régi-új módszerek a múzeumpedagógiában Múzeumi kiállítások és az iskolai tananyag Korcsoportok a múzeumban.
Az első nap előadói a múzeumpedagógia fogalmát járták körül, illetve saját szakterületük szempontjait figyelembe véve hangsúlyozták a téma közös feldolgozásának szükségszerűségét. Kifejezték reményüket, hogy az ilyen és hasonló tanácskozások eredményeképpen a múzeumok még szélesebb körben válhatnak az oktatás és kész-ségfejlesztés iskolától eltérő színtereivé, azaz izgalmas felfedezőhelyekké.
Kócziánné Dr. Szentpéteri Erzsébet, a NKÖM közgyűjteményi főosztályvezetője arról beszélt, hogy az élethosszig tartó tanulásnak a múzeumok hasznos segítői lehetnek - ha sikerül újrafogalmazni alapfunkcióikat, és előtérbe helyezni gyűjteményeik társadalmi szempontú interpretálását. Ehhez azonban szükség van a célok és feladatok közös megfogalmazására, azaz egy középtá-
vú nemzeti terv kidolgozására. Mókusné Kecskés Éva, az Oktatási Minisztérium közoktatási referense felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy az új nevelési és oktatási törvény már címével is hangsúlyozni kívánja a nevelést, az értékközvetítést, támogatva így a diákok nagyobb részvételét a múzeumlátogatásokban, a múzeum életében. Távlati terveik között szerepelnek a pedagógusok múzeumlátogatásait segítő kiadványok is, amelyek elkészítésében azonban számítanak a múzeumpedagógusok segítségére. Czabánné Tamói Judit, a Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium tanítója és dr. Vásárhelyi Tamás, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóhelyettese és a Környezeti Nevelési Egyesület társelnöke párbeszédesen, egymásnak felelgetve fogalmazták meg a pedagógusok és a múzeumi közművelők közös céljait, illetve egymással szembeni elvárásaikat.
Jane Safer, a Found for Art and Culture in Central and Eastern Europe igazgatója egy amerikai kutatást ismertetett. Az eredmények azt mutatják, hogy múzeumpedagógiai módszerrel még a problémás gyerekek is motiválhatók, sikerélményhez juttathatók, ami tanulmányi eredményeik javulását, devianciára való hajlamuk csökkenését is magával hozhatja. Kutatásuk meggyőzően ta-
núskodik a művészetek pozitív társadalmi hatásairól, s az amerikai cégeknek is bizonyságul szolgált, hogy érdemes támogatni a művészeti, művelődési intézményeket, hiszen jövendő alkalmazottaiktól éppen a múzeumi programok által kifejleszthető készségeket: az innovációra és a kreativitásra való képességet várják el. Dr. Cseri Miklós, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum igazgatója a helyes arányok megtartására hívta fel a figyelmet: a múzeum nem lehet elefántcsonttorony, akadémikus kiállításokkal, amely az értelmezést teljesen a pedagógusokra bízza. De az sem lehet a múzeum feladata, hogy alapműveltségi dolgokra tanítson az iskola helyett. A közös oktatás, nevelés érdekében a múzeumok legfőbb tennivalója, hogy a pedagógusoknak módszertani segítséget, képzést adjanak kiállításaik értelmezéséhez.
A rendezvény második és harmadik napjának előadásai és szekcióülései különböző külföldi és hazai példákkal ismertették meg a hallgatóságot. Végre lehetőségünk nyílt konkrét dolgokról közösen elbeszélgetni, megoldásokat keresni problémáinkra" - mondta valaki a konferencia három napja után. Reméljük, lesz folytatása.
vissza